Loading the content...

Jærmuseet Biogass lab

JÆRMUSEET BIOGASS LAB
Nærenergi har levert et biogassanlegg i laboratorieskala til Jærmuseet. Et anlegg som skal lære elever og unge om mulighetene i biogass og fornybare energikilder. Anlegget er en del av en større satsing fra Jærmuseet om a skape interesse for naturvitenskapelig fag og utdanning inne fornybare energikilder.

Komplett deponigassanlegg til HIM IKS

HIM deponi gassanleggHIM IKS ble pålagt at brenne deponigassen av og sende ut offentlig anbyd på deponigassanlegg på Toraneset Miljøpark i Skjold.Nærenergi var ansvarlige prosjektering, levering og montering av det komplette nøkkelferdige deponigassanlegg.

 

Back to top