Loading the content...

Hove Gård Fjernvarme

Hove gård fjernvarme

Nærenergi AS vant avtale med Hove Utbyggingsselskap AS om utbygging av bioenergisentral med fjernvarmedistribusjon samt drift og salg av varme til slutkunde. Avtalen hade til formål å etablere felles energiforsyning basert på fornybar energi til boligutbyggingsprosjekt Hove Gård i Sandnes Kommune. Alle boliger/bygg skal ha vannbåren varme og være tilknyttet felles fjernvarmeanlegg.

Hove Gård Fjernvarme – Referenseblad

Litlasund boligfelt

Litlasund-boligfelt Litlasund boligfelt er et boligfelt på Torvestad (Karmøy) som er under bygging. Nærenergi var ansvarlig for levering og montering av gasspeiser, og prosjektet bestod av eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger.

Til boligene har Gasnor lagt frem naturgass og Nærenergi har lagt opp rør og levert Style 4 gassfyrte radiatorer til leilighetene og Diablo gasspeiser til eneboligene. Alt fra våre leverandør – Dru

Øgreid Brygge

Øgereid brygge er et nyt boligbyggeri, som ønskede nye gasspeise til 7 leiligheter. Nærenergi var ansvarlige for levering og montering av forskjellige peise fra vår samarbeidspartner DRU, bla. Saxo og Scenic peisene. Nærenergi var derutover også ansvarlig for komplet rørdistribusjon i leilighetene.

 

Back to top