Loading the content...

Hove Gård Fjernvarme

Hove gård fjernvarme

Nærenergi AS vant avtale med Hove Utbyggingsselskap AS om utbygging av bioenergisentral med fjernvarmedistribusjon samt drift og salg av varme til slutkunde. Avtalen hade til formål å etablere felles energiforsyning basert på fornybar energi til boligutbyggingsprosjekt Hove Gård i Sandnes Kommune. Alle boliger/bygg skal ha vannbåren varme og være tilknyttet felles fjernvarmeanlegg.

Hove Gård Fjernvarme – Referenseblad

Lyngdal Fjernvarme

fjernvarme rør, lyngdalLyngdal kommune ønsket å redusere bruken av olje til skoler og omsorgssenter i området. Lyngdal Handelspark var under utbygging og kommunen hadde pålegg gjennom reguleringsplan om bruk av fornybar energi som varmekilde.

Nærenergi AS ble valgt som totalentreprenør for prosjektering og bygging av fjernvarmeanlegget. Eier av anlegget er Sør Energi. Gennom samarbeid med BerryAlloc er det tatt i bruk tilgjengelig varme gjennom å ha tilpasset eksisterende brenselsanlegg og bygget ut fjernvarmenett i området.

  • Energimengde i dag ca 3,1 GWh  design effekt 3000kW
  • Det er lagt ca 3500m flexible preisoleret fjernvarmerør
  • Udbygget i 3 etaper
Back to top