Loading the content...

Komplett deponigassanlegg til HIM IKS

HIM deponi gassanleggHIM IKS ble pålagt at brenne deponigassen av og sende ut offentlig anbyd på deponigassanlegg på Toraneset Miljøpark i Skjold.Nærenergi var ansvarlige prosjektering, levering og montering av det komplette nøkkelferdige deponigassanlegg.

 

Vaskeri: Øyane Asvo, Etne

Amund Enge er daglig leder i Øyane Asvo i Etne. Hovedaktiviteten er vaskeridrift og gass benyttes til vaske og tørkeprosessen. I filmen under presenterer Amund Enge bedriften og hvilke erfaringer de har med Nærenergi.Gartneri: Eikeskog Gartneri, Tysvær

Eikeskog Gartneri ligger i Tysvær kommune nær Haugesund. Jostein Eikeskog ønsket å konvertere fra forurensende oljefyring til renere gassoppvarming. I tillegg blir avgassen brukt som næring for plantene. I filmen under kan du se hvordan gass har bidratt til renere gartneridrift.
Industribedrift: Håland & Karlsen, Tysvær

Håland & Karlsen sine produksjonslokaler ligger på Frakkagjerd i Tysvær kommune. De produserer porter og gjerdeløsninger. De valgte gass til oppvarming når de bygde nytt anlegg for noen år siden. Svein Håland forteller i filmen under om hvilke erfaringer de har gjort seg.

Bilforhandler: Bauge Auto, Haugesund

Bauge Auto holder til i Haugesund. De investerte i gassanlegg når de bygde nytt for noen år siden. I filmen under forteller daglig leder Sveinung Bauge om anlegget og hvilke erfaringer de har gjort så langt.
Back to top