Loading the content...

Kontakt

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Nærenergi

Nærenergi ble opprettet i 2006 og er i dag blant Norges ledende kompetansemiljøer innenfor innenlands bruk av biogass, propan og naturgass.

Nærenergi utvikler og leverer bærekraftige energiløsninger til bolig-, næring- og industrikunder i regionale markeder. Vi bygger komplette systemer og påtar oss prosjektering og bygging av anlegg. Basert på kundens behov, kan Nærenergi også drifte anleggene.

Selskapet lever i dag effektive og kostnadsbesparende energiløsninger innenfor

  • Gass
  • Biogass
  • Biovarme
  • Varmepumper
  • Fjern- og nærvarme

Våre ingeniører har erfaring fra alt fra konsept- og forstudier, til prosjektledelse og bygging, til drift av komplette energiforsyningsanlegg.

Nærenergi har sitt hovedkontor på Aksdal i Rogaland, og drifter komplette energiforsyningsanlegg over hele landet.

Vi har avdelinger i Stenløse (Danmark) og på Klepp (Rogaland).

Følg oss på Linkedin: LinkedIn

Administrerende direktør

Ørjan Ingebrigtsen

Email: orjan.ingebrigtsen@narenergi.no

Mobil: +47 92 01 91 43
Adm. Dir., for Nærenergi Danmark

Jacob Himmelstrup

Email: jacob.himmelstrup@narenergi.dk

Mobil: +45 24 27 97 04
Økonomisjef

Morten Wannberg

Email: Morten.wannberg@narenergi.no

Mobil: +47 95 20 59 91
Salgskonsulent - Produkt

Irene N. Brekke

Email: irene.brekke@narenergi.no

Mobil: +47 907 30 128
Gassteknikker

Trygve Nordal

Email: trygve.nordal@narenergi.no

Mobil: +47 476 38 746
Teknisk leder / HMS- & Kvalitetssjef

Harry Leo Nøttveit

Email: harry.nottveit@narenergi.no

Mobil: +47 977 77 200
Salgsleder - Gass

Kenneth Halleland

Email: kenneth.halleland@narenergi.no

Mobil: +47 970 90 850
Gasstekniker

Roger Kallekodt

Email: roger.kallekodt@narenergi.no

Mobil: +47 452 91 223
Prosjektingeniør

Inger Marie Kjærnli

Email: inger.marie.kjarnli@narenergi.no

Mobil: +47 481 35 337
Prosjektlederassistent

Silje Olaussen

Email: silje.olaussen@narenergi.no

Mobil: +47 997 81 313
Prosjektleder

Steen Penzien-Mikkelsen

Email: steen.penzien@narenergi.dk

Mobil: +45 61 28 08 16
Prosjektleder

Karl Ludvig Ådland

Email: karl.ludvig@narenergi.no

Mobil: +47 480 35 952
Drift-/Prosjektingeniør

Leif Inge Maldal

Email: Leif.inge.maldal@narenergi.no

Mobil: +47 45 00 21 03
Prosjektleder

Knut-Olav Færaas

Email: knut-olav.faraas@narenergi.no

Mobil: +47 48 22 70 79
Gasstekniker

Jan Kåre Johannessen

Email: jan.kaare.johannessen@narenergi.no

Mobil: +47 97 77 23 22
Servicetekniker

Tony Ward

Email: tony.ward@narenergi.dk

Mobil: +45 33 22 45 02

Nærenergi AS

Eikeskogsvegen 22
NO-5570 Aksdal
Tlf: +47 527 54 730
Epost: post@narenergi.no
Faktura: invoice@narenergi.no

Nærenergi AS, avd. Kleppe

Bjørkestubben 4
NO-4352 Kleppe
Tlf: +47 907 30 128
Epost: post@narenergi.no
Faktura: invoice@narenergi.no

Nærenergi – Danmark

Knud Bro Alle 4B
DK-3660 Stenløse Danmark
Tlf: +45 24 27 97 04
Epost: kontakt@narenergi.no
Faktura: invoice@narenergi.no

Back to top