Loading the content...
Tag archives for:

gas

Nærenergi bygger biogassanlegg på Jæren

Nærenergi drar i land en stor, offentlig anbudskontrakt for bygging av oppgraderingsanlegg for biogass. Denne gangen er det Stavangerregionens interkommunale vann-, avløp- og renovasjonsselskap (IVAR) som har latt seg begeistre. Nærenergi setter dermed igjen standarden for moderne energiløsninger basert på avfall.

  • Vi er svært glade for å bli tildelt dette oppdraget, da det viser at vår spesialisering innen biogass høster frukter, sier administrerende direktør i Nærenergi Tore Meinert.

Nærenergi vant i 2014 en tilsvarende kontrakt for bygging av oppgraderingsanlegg for Hedemarken interkommunale vann- og renovasjonsselskap. IVARs anlegg på Grødaland på Jæren skal utvinne gass av kloakkslam og matavfall, og sende den oppgraderte biogassen inn i på Lyses gassnett

  • Også denne gangen vinner vi ved å skissere en løsning som både er miljøvennlig og kostnadseffektiv. I tillegg til at dette åpner for en rekke muligheter innen alternativt drivstoff til regionen, viser IVAR her en langt mer miljøvennlig måte å håndtere avfall på da det her både produseres og anvendes lokalt, og ikke må transporteres til utlandet, sier Meinert.

Svært gunstig for Nærenergi

Nærenergi har arbeidet langsiktig for å spesialisere seg innen biogass, og har den siste tiden merket et klart oppsving i etterspørselen av bærekraftige løsninger for energiutnyttelse fra blant annet avfallsdeponi og avløpsslam. I anbudspapirene fra IVAR understrekes det at det vil bli lagt høy vekt på kvalitet i leveransen.

  • For oss betyr dette prosjektet svært mye, da vi her får vist fram noe av det nyeste vi har av moderne teknologi og bærekraftige løsninger i vårt sortiment. Vi har dunket ut store, multinasjonale selskaper i anbudskonkurransen, noe som signaliserer et stort og viktig skritt i vårt arbeid om å være best på dette feltet, sier Meinert.

Klart til høsten 2016

Oppgraderingsanlegget på Grødaland vil stå klart i løpet av sensommeren 2016.

Back to top